ZARZĄDZENIE

Z A R Z Ą D Z E N I E 

Numer  A-0210-12/2017

Prezesa Sądu Rejonowego w Zakopanem

z dnia  11 grudnia 2017 roku

w sprawie zasad przydziału spraw do referatów asesorów sądowych

 orzekających w Sądzie Rejonowym w Zakopanem

 

§ 1

W związku z objęciem stanowisk asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Zakopanem z dniem 11 grudnia 2017 r.  z a r z ą d z a m  przydzielenie P.P. Asesorów do  V Wydziału Ksiąg Wieczystych - do czasu uzyskania zdolności orzeczniczej.

W zakresie obowiązków P.P. Asesorów mieści się wstępna kontrola wniosków wieczystoksięgowych pod względem formalnym i merytorycznym:

  • do referatu P. ASR Adama Pałki przydzielono 50 wniosków wieczystoksięgowych.
  • do referatu P. ASR Jerzego Wróbel przydzielono 40 wniosków wieczystoksięgowych.

 

  § 2

Przydziału spraw dokonuje Przewodnicząca V Wydziału Ksiąg Wieczystych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

        w Zakopanem

mgr Marek Marchalewicz  

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zakopanem
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-28
Publikacja w dniu:
2017-12-28
Opis zmiany:
b/d