Międzynarodowy Dzień Mediacji - Tydzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji  – 2017 rok   /  Tydzień mediacji – 2017 rok

 

 

I N F O R M A C J A

Sąd Rejonowy w Zakopanem   i n f o r m u j e,  że w ramach

 

„MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MEDIACJI”

(w dniu 19 października 2017 r.)

 

 

oraz

 

 

„TYGODNIA MEDIACJI”

w dniach  16 października 2017  r. – 20 października 2017 r.

 

 

w sali nr 103 pawilonu "A" Sądu Rejonowego przy ul. Gimnazjalnej 13

 

organizuje dyżury, w ramach których udzielane będą bezpłatne porady mediacyjne.

 

Dyżury pełnić będą:

- MEDIATORZY  

w dniach 16 i 20 października 2017 r. (w godzinach 1000 - 1200):

 

P. Tomasz Zieliński   

P. Mirosław Spera

 

 

KURATORZY ZAWODOWI - (w dniach 16 – 20 października 2017 r.) -       w godzinach   10oo 14oo

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Zakopanem

Marek Marchalewicz